Teknik Rapor & Mütalaa

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri

 • Mütalaalar,
 • İnceleme raporları,
 • Değerlendirme raporları,
 • Teknik analizler,
 • Projeler
 • Riskli Yapı Tespiti
 • Beton Numune Analizi
 • Binaların elektrik ve su kullanımı için ruhsatlandırma raporu
 • Yapı İnceleme Raporu
 • Machine Vision (YAPAY GÖRME) Temelli Uygulamalar; Pozisyon belirleme, Sembol-karakter okuma, Ölçümler, ölçümsel sapmalar, geometri ve boyut teftişleri, Tanıma uygulamaları, Envanter kontrolü, Solidworks Çizimleri, PLC Programlama, Robotik, robot uygulamaları, mobil robotlar
 • İş Akış ve Operasyon Planları
 • İmalat ve Montaj Hattı Dengelemeleri,
 • Yatırım Planlama çalışmaları
 • Fizibilite raporlarının hazırlanması
 • Proje yönetimi çalışmaları
 • Pazar Analizi
 • Pazar Analizi

Ve laboratuvar hizmetleri ile KARSEM çatısı altında hizmet vermektedirler.

Güneş Enerji Sistemleri Proje Onayı Nasıl yapılır?

ÇATI VE ARAZİ TİPİ GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİNİN ONAY SÜRECİ NASIL OLUR?

Güneş Enerjisi Çağrı mektubunu alan yatırımcılara, çağrı mektubunun tebliğ tarihinden itibaren 180 gün süre verilir. Bu sürenin ilk 90 günü içerisinde yatırımcı üretim yapacak GES projesini ve varsa irtibat hattı projesini MEDAŞ’a sunar. Eğer yatırımcı 90 gün içinde solar enerji projesi onayı için başvuruda bulunmazsa bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sundukları belgeler kendisine iade edilir. Eğer kendilerinden kaynaklı bir sebep yoksa ve hâlâ bu süre içerisinde GES projelerini onaylatamamışlarsa, dağıtım şirketlerine bu sebebi bildiren bir belgeyle gidip, eğer dağıtım şirketi de uygun görürse onay için kendilerine 90 gün ek süre verilir. Toplamda bu 270 günlük süre içerisinde gerekli belgeleri de edinerek dağıtım şirketine bağlantı anlaşması yapmak üzere yatırımcıların başvurması gerekiyor.

Çatı üstü GES projeniz 50 kW’tan küçükse solar santral kabulü için proje onay başvurunuz MEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerine, 50 kW’ tan büyük ise MEDAŞ Genel Müdürlüğüne yapılır.

Bir GES Proje Onayı İçin Neler Lazım?

İlk olarak belgelerden bahsedelim. Bir proje onayında gerekli belgeler şunlardır;

İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Çağrı Mektubu” yazıları.

Çatılara kurulacak olan GES’lerin sonucunda meydana gelebilecek ek yüklere karşı binanın uygun olduğuna ve GES’in yapılabileceğine dair İl Özel İdaresi veya Belediyeden onaylanmış uygunluk yazısı. Burada bahsedilen ek yükler şunlardır; kar, buz ve rüzgar yükü ve tesise kurulacak solar panellerin yükü. 

GES’te kullanılacak olan solar modül, solar invertör vb. güneş enerjisi santrali için gerekli olan ekipmanların elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri. 

GES kurulumunu sağlayacak olan EPC şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun olarak diğer gerekli belgeler.

Belgeler haricinde GES proje onayı için gerekli olan hesaplar vardır. Bunlardan bazıları;

Güç kaybı, gerilim düşümü ve solar DC kablo hesaplamaları.

Maksimum ve minimum solar invertör DC giriş gerilimi hesaplamaları.

Gerilim düşümü ve akım taşıma kapasitesini gösteren Yüksek Gerilim ve Alçak Gerilim kablo hesaplamaları.

Kısa devre hesapları.

Topraklama ve paratoner tesisi hesaplamaları.

Eğer varsa iç ihtiyaç transformatör güç hesapları, transformatör anma güçlerine göre Kompanzasyon tesisi hesaplamaları ve aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları.

Son olarak onay işlemleri için GES proje paftaları gereklidir.

Bu proje paftaları; solar panel, solar invertör ve panoların yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı, tek hat bağlantı şeması, solar panel dizi (string) bilgileri, topraklama ve aşırı gerilim koruması, santral AC tarafla ilgili olanlardır. Eğer varsa solar proje paftalarına şunlar da eklenebilir; YG ve AG güç dağıtım vaziyet planı, aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları, YG hücrelerin genel görünüş ve kesit bilgileri.

GES projeleri ilgili Proje Onay Birimi tarafından kontrol edilir, varsa eksikler tamamlandıktan sonra onaylanır. Güneş Enerjisi Santral projelerinin onaylandıkları günden itibaren 30 gün içerisinde ilgili Elektrik Dağıtım Kuruluşuna Bağlantı Anlaşması için başvurulması gerekmektedir.

GES projelerinin onay sürecindeki en önemli risk ilgili belediye veya OSB den alınması gereken GES uygunluk belgesidir. Bunun için öncellikle GES kurulacak binanın, Güneş Enerjisi Santralinin getireceği ekstra yüklerle beraber detaylı bir statik projesinin hazırlanması gerekir. GES statik projesinde solar panellerin dinamik yüklere karşı (rüzgâr, deprem) dayanımı da irdelenir.

Hazırlanan GES statik projesinin yurt içinde yerleşik bir üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından da incelenerek onaylanması gerekmektedir.Bu Süreçte Üniversitemiz Doğa Bilimler Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerimizi tarafından Statik raporları ve diğer raporları hazırlanır.

Üniversite onaylı GES statik projesi sonrasında ilgili belediyeye GES Uygunluk Yazısı almak için götürülür. Belediye GES statik projesini inceler. Bunun yanı sıra GES kurulumu yapılacak binanın imar mevzuatına uygunluğu da belediye tarafından kontrol edilir. İmar affından faydalanmış binalar için ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapı kayıt belgesinin geçerliliği GES Uygunluk görüşü istenen belediyece sorgulanabilir.

Bazı belediyeler GES uygunluk yazısı için GES kurulacak binanın inşaat ve elektrik fenni mesuliyetinin yüklenilmesini de şart koşmaktadır.

 

Güneş Enerji Sistemleri Proje Onayı Nasıl yapılır?