Proje Hazırlama

Projelerin hazırlanmasında Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) metodolojisi esas alınır. Bu metodoloji, Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir.

Genel proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve projenin tamamlanması arasında geçen süreç proje döngüsü olarak adlandırılır. Proje döngüsünde genel prensip her aşamanın kendinden sonra gelen aşama için temel oluşturmasıdır. Proje döngüsünün bileşenleri aşağıdaki şekil kapsamında detaylandırılmaktadır.

KARSEM sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlayarak destek sağlamaktadır.

Proje alanında geniş akademik kadrosu ile KARSEM Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesi amacıyla Üretim,Yönetim ve Girişimcilik alanında projeler hazırlamaktadır.

Detaylı bilgi ve iletişim için 

0332 221 7254

Ümit Ünsal AZILIOĞLU 

Proje Hazırlama