Ulusal Yeterliliklerde Sınav ve Belgelendirme

“KARSEM Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.”

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız. 

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulamak İçin tıklayınız.

“KARSEM, 28.06.2019 tarihinde AB-0294-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 15.11.2019 tarihinde YB-0235 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

Belgelerimiz
                                                           Kamuoyunun Dikkatine 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 24/01/2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yetkimiz kendi talebimiz doğrultusunda aşağıdaki ulusal yeterliliklerde kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle kapsamımızda bulunan aşağıdaki ulusal yeterliliklerde

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) (Rev.No: 03),

11UY0012-3/03 Betonarme Demircisi (Seviye 3) (Rev.No: 03),

11UY0024-3/02 Sıvacı (Seviye 3) (Rev.No: 02),

17UY0298-4/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) (Rev.No: 00),

Ulusal yeterliliklerde tanıtım, başvuru kabulü ve sınavlar dâhil bütün faaliyetlerimiz sona ermiştir. “Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde belgelendirme süreci tamamlanmış veya belgelendirme kararı alınmış adaylara ilişkin tüm işlemler tarafımızca tamamlanacak, sınav haklarının tamamını kullanmamış veya sınav haklarını kullandığı halde belgelendirme karar süreci tamamlanmamış adayların sınav ücretleri iade edilecektir.

Saygılarımızla…

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM)