Hakkımızda

Hakkımızda

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi​"KARSEM" KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde 18.08.2010 tarihinde kurulmuştur.

Üniversitenin mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenleyerek Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek amacıyla sertifika programları, kurslar, seminerler düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

 Gerek ulusal ve gerekse uluslararası mesleki yeterlilik kapsamında, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek alanlarda personel belgelendirmesi yapmak. Akademisyenlerin, Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeleri, nitelikli işgücü yetiştirmeleri amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapmak, Konya’nın ve Türkiye’nin kalkınmasına hizmet vermektir.