Misyonumuz

Üniversitenin mezunları ile mensuplarının, iş dünyasının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenleyerek bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki gelişimlerini desteklemek suretiyle ülkemizin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan ve piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen bir kurum olmayı ve ‘‘hayat boyu eğitim’’ kavramını topluma benimsetmeyi görev edinmiş bir kuruluştur.


Misyonumuz