Sınav Kuralları

Sınav Kuralları
Teorik Sınav Kuralları;
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Yeni Tip Koronavirüs ile Mücadelede Alınacak Tedbirler Rehberine uygun olarak KARSEM tarafından tüm tedbirler alınmıştır.
 • Lütfen sınav görevlileri ve adaylarla tokalaşmayınız.
 • Sınav başlamadan önce yüksek ateşiniz olmamasına rağmen kendinizi iyi hissetmiyor ve bilhassa gribal enfeksiyon, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileriniz varsa lütfen bildiriniz ve sınav alanından çıkınız. Böyle bir durumda sınav hakkınız yanmayacak ve daha sonra sınavlarınızı gerçekleştirebileceksiniz.
 • Teorik sınav süresince, görüntülü ve sesli kamera kaydınız alınacaktır. Herhangi bir itirazınız varsa şu anda bildirebilirsiniz.
 • Adayların sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
 • Sınav başlama saatinden 15 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmaz.
 • Sınav başlama saatinden 15 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmaz.
 • Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurması gerekmektir.
 • Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.
 • Adaylar sınavların başlamasından itibaren salonu ilk 15 dakika içinde terk edemezler.
 • Adaylar, Sınav Yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
 • Acil durumlarda belirtilmiş kaçış yollarını kullanarak toplanma alanına ulaşabilirsiniz.
 • Sınav anında adaylar sınav giriş belgesini ve kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet) masa üzerinde bulundurmalıdırlar.
 • Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kağıdına o soru için ayrılmış olan yere belirgin şekilde işaretlemeyi unutmayınız. (Bu madde çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma soruları içindir)
 • Her sorunun bir doğru cevabı bulunmaktadır. Aynı soruda birden fazla şıkkı işaretlemeniz halinde cevabınız yanlış sayılacaktır. Yanlış cevaplarınız doğru cevaplarınızı etkilemez. (Bu madde çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma soruları içindir)
 • Sınav soruları, sınav görevlileri tarafından sesli olarak sorulacak ve cevaplamanız talep edilecektir. Her soru ile ilgili cevabınızı sınav görevlisine sesli olarak söylemeniz gerekmektedir. Soruların birden fazla doğru cevabı bulunabilir.
 • Sözlü sınavlara ait soru listeleri ve varsa eklerine ait özgün doküman numarası, kodu, sınav süresi ve sözlü sınav sorularını ve cevaplarını sadece sınav görevlileri görebilir.
 • Sözlü sınava katılanların sorulara verdiği cevaplar sınav görevlileri tarafından sınav soru belgesine kaydedilir.
 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.
 • Sınava başlamadan önce aday bilgileri kısmındaki imza kısmını imzalayınız.
 • Yanlış cevaplarınız doğru cevaplarınızı etkilemez
 • Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
 • Sınav süresince soru sormak isterseniz, yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması gerekmektedir.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır. Değerlendiriciler, kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Adaylar, sadece Sınav Yapıcının dağıttığı formlara cevaplarını yazabileceklerdir, başka kâğıt kullanmaları yasaktır.
 • Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.
 • Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.
 • Sınavlarda, adaylar tarafından cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçları; MP3 player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları; tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar; müsvedde kağıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçların bulundurulması ve kullanılması yasaktır.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Adayların Sınav Yapıcı ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınavı erteleyerek başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir

Performans Sınav Kuralları;

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Yeni Tip Koronavirüs ile Mücadelede Alınacak Tedbirler Rehberine uygun olarak KARSEM tarafından tüm tedbirler alınmıştır.
 • Lütfen sınav görevlileri ve adaylarla tokalaşmayınız.
 • Sınav başlamadan önce yüksek ateşiniz olmamasına rağmen kendinizi iyi hissetmiyor ve bilhassa gribal enfeksiyon, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileriniz varsa lütfen bildiriniz ve sınav alanından çıkınız. Böyle bir durumda sınav hakkınız yanmayacak ve daha sonra sınavlarınızı gerçekleştirebileceksiniz.
 • Performans sınav süresince, görüntülü ve sesli kamera kaydınız alınacaktır. Herhangi bir itirazınız varsa şu anda bildirebilirsiniz.
 • Adayların sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
 • Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurması gerekmektir.
 • Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.
 • Acil durumlarda belirtilmiş kaçış yollarını kullanarak toplanma alanına ulaşabilirsiniz.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.
 • Sınavlarda adayların kullanması gereken makinelerden gerekli görülenlerin üzerinde makine kullanım talimatları bulundurulur. İhtiyaç durumunda adaylara makine kullanımı ile ilgili ön bir bilgilendirme yapılır.
 • Adaylar, Sınav Yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
 • Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
 • Sınav esnasında cep telefonu gibi aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
 • Performans sınavı için sırasını bekleyen aday(lar), sınava katılan aday(lar)ı etkilemeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunmayacak şekilde (gösterilen alanda) bekler.
 • Sınav esnasında size verilen senaryo/proje ve teknik dokumanları sınav sonrasında bize teslim etmelisiniz.
 • Sınav esnasında, ayarlamanız, ölçmeniz veya okumanız gereken bir değer olması durumunda sesli olarak kameraya bu değeri söylemelisiniz.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Adayların Sınav Yapıcı ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınavı erteleyerek başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
 • Sınav süreniz … saattir.
 • Performans sınavları için adayların kendilerini tanıtması istenir