Kto Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Karsem Toplumun Tüm Kesimine Hayat Boyu Öğrenme Sürecinde Eğitim Desteği̇ Sağıyor.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi​ "KARSEM" KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde 18.08.2010 tarihinde kurulmuştur.

KARSEM, üniversitenin mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda mesleki ve teknik eğitim programları düzenlemektedir.

KARSEM toplumun tüm kesimi için bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek amacıyla sertifika programları, kişisel gelişim eğitimleri, kurslar, mesleki ve teknik eğitimler, bilişim kursları, tıbbi eğitimler, seminerler vb. düzenleyerek ülkemizin iş gücü niteliğinin ve iş gücü kapasitesinin artırılması amacıyla nitelikli eğitimler düzenlemektedir.

Günümüzde özellikle teknolojide meydana gelen anlık gelişim ve dönüşümler, dünyada pek çok alanda hızlı değişimleri tetiklemektedir. Bu değişimler toplumların eğitim, ekonomi ve iş dünyasını etkilemektedir. Gelişmiş toplumlar bu değişimlere çabuk uyum sağlamakta bunu ise nitelikli eğitimler vasıtasıyla gerçekleştirebilmektedir. Toplumun ihtiyaç duyduğu güncel ve nitelikli eğitim programları önem kazandıkça hayat boyu öğrenme kavramı artık gelişen toplumların olmazsa olmaz bir ihtiyacı haline gelmiştir. KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi topluma ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli eğitim programları düzenlemeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu yönü ile KARSEM, Konya’da aranan ve sorunlara çözüm üreten bir marka haline gelmiştir.

 

 

Kto Karatay Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi  Karsem  Toplumun Tüm Kesimine Hayat Boyu Öğrenme Sürecinde Eğitim Desteği̇ Sağıyor.

Karsem, Kto Karatay Üniversitesinin Akademik Gücü İle İş Dünyasının Her Zaman Yanında

KARSEM, “bireysel ve kurumsal gelişim modelini benimsemiştir. Bu bağlamda iş dünyası üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi, KARSEM ile iş dünyasının ihtiyaçlarını belirlemek ve sektördeki sorunların çözümü için “İş Dünyası Kurumsal Gelişim Eğitimleri” programı hazırlamıştır. Program; Üretim Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Finansal Yönetim alanlarında eğitim programları ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

 

 

Karsem, Kto Karatay Üniversitesinin Akademik Gücü İle İş Dünyasının Her Zaman Yanında

Karsem Eğiticinin Eğitimi Konusunda Öğretmen Gelişim Programları İle Öğretmenlere Eğitim Desteği Sunmaktadır

KARSEM, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim süreçlerinde onlara yol göstermek amacıyla eğitimler başlatmış olup “Öğretmen Gelişim Programları” ile ilköğretimde görev yapan öğretmenlerimiz için STEM eğitimlerini hayata geçirmiştir. Düzenlenen eğitim programlarımızdan Robotik Öğretmen Sertifika Programı ve Akıl ve Zekâ Oyunları eğitimlerine katılan öğretmenler almış oldukları nitelikli eğitimler ile kendi okullarında öğrencilerine farklı alanlarda da eğitim fırsatları sunma imkânı bulmaktadır.

Karsem Eğiticinin Eğitimi Konusunda Öğretmen Gelişim Programları İle Öğretmenlere Eğitim Desteği Sunmaktadır Karsem Eğiticinin Eğitimi Konusunda Öğretmen Gelişim Programları İle Öğretmenlere Eğitim Desteği Sunmaktadır