Personel Belgelendirme Hakkımızda

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Karatay Üniversitesi Personel Sınav ve Belgelendirme Birimi KARSEM, Karatay Üniversitesi rektörlüğünün kararı ile ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluş yönetmeliği doğrultusunda kurulmuş ve hukuki kimliğini almıştır.

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda Personel Sınav ve Belgelendirme Biriminin Müdürüdür.

KARSEM faaliyet alanları amaçları doğrultusunda kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamaya yönelik eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alanda Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak yanında sanayi ve ticari sektörlerde ihtiyaç duyulan kapsamlarda personel belgelendirme yaparak, sanayici ve iş sahiplerinin bu hizmete daha hızlı ve ekonomik şekilde ulaşabilmesini sağlamaktadır. Karatay Üniversitesi Personel Sınav ve Belgelendirme Faaliyetlerindeki bağımsızlık ve tarafsızlık sağlayabilmek için idari, organizasyonel ve operasyonel düzenlemelerini yapmıştır. Bu bağlamda Personel Belgelendirme Merkezi’nin faaliyet gösterdiği ve belgelendirme yaptığı sahalarda KARSEM tarafından eğitim programları düzenlenmemektedir ve ayrıca organizasyon içerisindeki görev tanımları, yetki ve sorumluluklar da bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

Ülkemizde mesleki yeterlilik ile ilgili yasal altyapının tamamlanması ile meslek sahiplerinin önüne, belgelendirme ile ilgili çıkabilecek engellerin en aza indirilmesi ve mesleki yeterliliklerin daha da iyileştirilmesi için, bu hizmetlerin özellikle kamu kuruluş niteliğinde olan merkezimiz gibi kuruluşlar kanalı ile verilmesinin önemi büyüktür. Personel Belgelendirme Merkezimiz de bu ihtiyacı karşılayabilecek şekilde teşkilatlandırılmıştır.