Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurunun Alınması, Değerlendirilmesi ve Onaylanması

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ve başvuru sahipleri sınavlara başvuru yapmak için KARSEM ofisine şahsen başvurarak ya da KARSEM’ in internet sitesinden (https://karsem.voc-tester.com/basvurua) başvuru yapabilir. KARSEM ofisinde aday iletişim sorumlusu tarafından aday başvuruları alınır, mesleki yeterlilikler ve sınav süreciyle ilgili aşağıda belirtilen konular hakkında bilgilendirilmeler yapılır, varsa adayın soruları cevaplanır.

 • Aday ve Başvuru Sahibi Bilgilendirmelerinde:
  • Süreçler, sahip olduğu haklar ve uymaları gereken kurallar.
  • Sınavına girecekleri ulusal yeterlilik hakkında bilgilendirme.
  • Fiiliyatta yapmadıkları bir işin sınavına başvurmaları halinde uyarılma ve bilgilendirme.
  • Sınavlarda başarılı olabilecek adayların sahip olması tavsiye edilen alt yapılar.
  • Adayların; birim bazlı başvurular, birimlerin ve sınavların geçerlilik süresi, birim birleştirme yoluyla MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin elde edilmesi ve süreçte karşılaşacakları durumlara karşı itiraz ve şikâyet hakları ve prosedürleri.
  • Adayların; sınavlara başvuruda bulunması, varsa sınava giriş ön şartları hakkında bilgilendirme, sınavların gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve belgelerin gönderilmesine ilişkin süreçler ile bu süreçler için gerekli süreler hakkında bilgilendirme.
  • Sınav ve belgelendirmeye ilişkin belirlenmiş ve Kurum onaylı ücretler ile mali haklar (Birim bazlı başvuru ücretleri, ücretsiz sınav hakkı, birim birleştirme yoluyla mesleki yeterlilik belgelerinin elde edilmesi, belge masraf karşılığı, belge yenileme ücreti, ücret iadesine ilişkin haklar vb.).
  • Adayların sınavlar öncesi, sınavlar sırasında ve sınavlar sonrası uyması gereken kurallara ilişkin bilgilendirme.
 • Adayın başvurusu Sınav ve Belgelendirme PB-FR-0001 Sınav Başvuru Formu veya https://www.karsem.com.tr adresinde Personel Belgelendirme başlığı altında "PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME BİRİMİ" sekmesinde yer alan başvuru modülü kullanılarak da internet üzerinden yapılabilir.
 • Başvurunun değerlendirilebilmesi için adayın aşağıda tanımlanan evrakların orijinallerini sınav tarihinden 10 gün önce KARSEM Personel Sınav ve Belgelendirme Birimine getirmesi gerekir.
  • Adayın imzasını içeren başvuru formu, taahhütname ve sözleşme
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Ödeme dekontu.
 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kapsamında Sınav Başvurularında yukarıda belirtilen maddelerle birlikte aşağıda açıklanan ilave evraklarda başvuru esnasında tamamlanır.
  • Bireysel Teşvik Başvurularında
   • Adayın kendisine ait iban numarası, (AB Hibe başvurusu içinde geçerlidir.)
   • Adayın sınav ücreti faturası
  • Tek Nokta Teşvik ve AB Hibe Başvuruları
   • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kapsamında Sınav Ücretlerinin İadelerine İlişkin Kılavuza göre aday hangi kapsamda(Asıl İşveren, Alt İşveren, STK, Üretici Firma) yer alıyorsa kılavuzda istenen başvuru evrakları adaydan istenir.
   • Adayların; Sigortalı Hizmet Dökümü, Oda Sicil Kaydı, İmza Sirküsü gibi evrakları başvurduğu kapsama göre kılavuzda belirtildiği şekilde kontrol edilir.
 • KARSEM Birim Sorumlusu ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre adayın başvurusunu değerlendirir, uygun olan adayları Sınava Aday Listesine ekler. Başvurusu kabul edilmeyen adaya gerekçeleri bildirilir.
 • Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki (2) gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ve sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ile sınav öncesine kadar elektronik ortamda Mesleki Yeterlilik Kurumu' na bildirilir.
 • Başvuru sahibi sınav sürecine yönelik özel ihtiyaçlarını başvuru formunda belirtmiş ise, ilgili ulusal yeterlilik kapsamı göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve mümkün olan ihtiyaçlar ölçme ve değerlendirmenin geçerliliğini ve güvenilirliğini bozmayacak şekilde karşılanır.
  • Fiziksel engeli olan ancak engeli ilgili mesleği icra etmesine sorun oluşturmayan adayların sınava başvurusu kabul edilir, sınav alanına erişim kolaylığı sağlanır ve sınav ortamının kişinin durumuna uygun hale getirilir.
  • Okuma yazma bilmeyen ya da okutman desteği talep eden adayların başvuru yapması durumunda ulusal yeterlilikte ayrıca belirtilmemesi ya da kritik başarım ölçütleri okuma yazma gerektirmemesi halinde adayın sınavının gruptan ayrı sözlü olarak sürdürülecek şekilde okutman desteği ile gerçekleştirilmesi, sınavı biten adaylarla sınava girecek adaylar arasında soru paylaşılmaması için tedbirler alınmasına yönelik düzenleme yapılır.
  • Konuşma ya da işitme engelli olan adaylarla iletişim için işaret dili tercümanından destek alınarak sınavın gerçekleştirilmesine izin verilir.
  • Yapılacak düzenlemeler engel ya da özel durumun giderilmesine yönelik olup kişiye haksız avantaj sağlanmaz.
  • Türkçe dışındaki bir dilde sınava girmek isteyen adaya yeminli tercüman hizmeti sağlanır ve bu adayın belgelendirilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumuna sınav sonuçlandırılmadan önce bilgi verilir. Tercüman hizmeti talep edilmesi halinde hizmete ilişkin bedel adaydan alınır.