İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

AMAÇ:

İnsan kaynakları konusundaki bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılması, katılımcılarının, İnsan Kaynakları alanında stratejik ve yönetsel açıdan bilgilendirilmesi/ bilgilerini güncelleyerek yetkinliklerini arttırılması amaçlanmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

1.İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

·        Değişen İnsan Kaynaklarının yeni yüzü,

·        İnsan Kaynakları Yönetiminin hedefleri,

·        İnsan Kaynaklarının temel süreçleri,

·        Yetkinlik kriterlerinin belirlenmesi,

2.İşe Alım ve Yetkinlik Bazlı Mülakat

·        Mülakat teknikleri,

·        Yetkinlik bazlı mülakat,

·        Mülakata hazırlık,

·        Vaka çalışması,

3.İnsan Kaynakları metrikleri ve hesaplama yöntemleri

·        İşgücü verimlilik ve maliyet endeksleri,

·        İşçilik maliyetleri,

·        Çalışan sayılarındaki oransal değişim,

·        Personel Sayısı - Çalışma Saati- Üretim Miktarı - Verimlilik Endeksleri

·        Farklı hesaplama yöntemlerine göre personel devir oranı,

·        Devamsızlık oranı ve devamsızlık maliyeti,

·        İş kazası sıklık hızı,

·        İş kazası ağırlık hızı,

·        Çalışan başına ciro,

·        Kıdem – ihbar – yıllık izin yükü,

·        Fazla çalışma endeksi,

·        Üretim/ sevkiyat/ satıştaki yüzde değişim karşısında personel sayısı, fazla mesai, toplam çalışma, çalışılmayan zamanda, işçilik maliyetindeki değişim,

·        İşgücü etkenliği,

·        İnsan sermayesinin yatırımının geri dönüşü

4.Yetenek Yönetimi

·        Pozisyonları doldurma için geçen süre,

·        Dönemsel olarak açık pozisyonların sayısı,

·        İş ilanlarının ziyaret edilme sayısı,

·        İşi kabul etme oranları,

·        Yetenek havuzlarındaki adayların sayısı,

·        Yetenek havuzlarının verimliliği,

·        Havuzun kıdem süresi,

·        İşgücü planlamasına göre yetenek ve yetkinlik projeksiyonları,

·        Yetenek için firmalar arası rekabet,

·        Yedekleme planı,

·        Kritik roller,

·        Yeniden işe alınanların yüzdesi,

·        Yeniden İşe alınanlar/Dış kaynaklardan işe alınanlar oranı,

·        İşletme içi terfi oranları,

·        Bir veya daha fazla yedeğe ihtiyaç duyan kilit pozisyonların sayısı,

·        1 ve 1-3 yıl arası gönüllü ayrılma oranı,

·        Yüksek performanslı çalışanların ayrılma oranı, 

5.İşAnalizi

·        Faktör karşılaştırma yöntemi,

·        İş tanımlama,

·        İş Listeleme,

·        Faktör analizi ve puanlama,

·        İş analizi sonuçları ile ücretlendirme,

6.Vardiya Sistemleri

·        4’lü vardiya sistemi,

·        7’li vardiya sistemi,

7.Performans Yönetimi

·        Farklı performans değerleme sistemlerinin özellikleri,

·        Hedef ve yetkinliklere dayalı performans değerlendirme,

·        Hedeflerin oluşturulması,

·        Yetkinliklerin değerlendirilmesi,

·        Süreç Adımları,

8.Eğitim Yönetimi

·        Eğitim planlaması,

·        Eğitim yönetimi,

·        Eğitim ihtiyaçları analizi,

·        Eğitim etkinliğinin ölçülmesi,

·        İşbaşı ve oryantasyon eğitim yöntemleri ve planlaması,

9.Ücret Yönetimi

·        Asgari, Çıplak, Brüt, Net, Giydirilmiş, Maktu, Ayni, Nakdi Ücret,

·        Yan haklar,

·        Ücret ve iş analizi ilişkisi,

·        Ücret sistemi,

·        Ücret grupları,

·        Gini eğrisi oluşturma,

10.Bordro Yönetimi

·        Ücret bordrosu hesaplama,

·        Ücreti oluşturan kazançlar,

·        Puantaj,

·        Ücret ekleri,

·        Tazminat hesaplama ve bileşenleri,

·        Kesintilerin kapsamı,

·        Bordro uygulamaları

11.İşHukuku

·        İş Hukuku temel kavramları,

·        İşçi, işveren, iş sözleşmesi, işyeri,

·        İşveren vekili,

·        İşveren borçları,

·        İşçi borçları,

·        İş güvencesi,

·        Fesih hukuku ve şekli,

·        Gönüllü çıkış,

·        Geçerli ve haklı nedenle fesih,

·        İkale Sözleşmeleri,

·        Çalışma koşullarında esaslı değişiklik,

·        Çalışanların iş ilişkisinin devamını güçleştiren tutum ve davranışlarının tespiti ve belgelenmesi,

·        Arabuluculuk Süreci,

·        İşe İade Davaları,

·        İşe İade sonucu ücret ve tazminat hesaplama yöntemi,

·        Fazla Çalışma yönetimi, Yıllık Ücretli İzin yönetimi,

·        Mobbing ve sonuçları

12.Koçluk/ Mentorluk

·        İnsan Kaynakları Yönetiminde koçluk,

·        Koçluk uygulaması,

 13.Son Çalıştay

·        Katılımcı Profili:

İnsan kaynakları departmanlarında görev yapan uzman, orta ve üst düzey profesyoneller, kariyerine insan kaynakları alanında başlamak ya da devam etmek isteyen profesyoneller ve yeni mezunları yetiştirmeyi kapsar.

                       Saatler

Tarihler

19.00-22.00

23 Haziran 2022 Perşembe

19.00-22.00

25 Haziran 2022  Cumartesi

19.00-22.00

26 Haziran 2022  Pazar

19.00-22.00

28 Haziran 2022 Salı

19.00-22.00

30 Haziran 2022 Perşembe

19.00-22.00

02 Temmuz 2022 Cumartesi

19.00-22.00

03 Temmuz 2022 Pazar

19.00-22.00

05 Temmuz 2022 Salı

19.00-22.00

07 Temmuz 2022 Perşembe

19.00-22.00

09 Temmuz 2022 Cumartesi

19.00-22.00

10 Temmuz 2022  Pazar

19.00-22.00

12 Temmuz 2022   Salı

19.00-22.00

14 Temmuz 2022  Perşembe

19.00-22.00

16 Temmuz 2022 Cumartesi

19.00-22.00

17 Temmuz 2022 Pazar

19.00-22.00

19 Temmuz 2022  Salı

19.00-22.00

20 Temmuz 2022 Perşembe

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı
  • Eğitim Adı: İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı
  • Eğitim Süresi : 50 Saat
  • Sertifika : KTO Karatay Üniversitesi Onaylı Sertifika
  • Eğitim Başlangıç Tarihi : 23 Haziran
  • Eğitim Metodu : Örgün Eğitim (Yüzyüze)
  • Saatler : 19:00 / 22:00
  • Eğitim Yeri : KTO Karatay Üniversitesi
  • Eğitimci : Ramazan NUGAY