Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Kursu

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI

 PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM (PDÖ) KURSU

 

Kursun Hazırlanışı

Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yeni bir bilginin elde edilmesi ve kullanılmasında başlangıç noktası olarak problemleri kullanma ilkesine dayalı bir öğrenim yöntemidir. PDÖ oturumları, öğrenen merkezli, küçük gruplarda, bilginin hazır verilmediği, bir problemin öğrenmeyi başlattığı, problemlere çözüm aranırken ekip çalışmasına ihtiyaç duyulan, eğiticilerin ise sadece yönlendirici olduğu, rehberlik yaptığı aktif öğrenme ortamlarıdır. KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı (TEBAD)  Başkanı Doçent Dr. Füsun SUNAR kursu hazırlamakta ve yürütmektedir.

Kursun Amacı

Güncel, öğrenci merkezli interaktif öğrenim yöntemlerinden biri olup bu konuda eğitime ihtiyaç duyulan PDÖ yönlendiriciliği ve senaryo yazımı konusunda temel bilgilerin aktarımıdır. 

Kursun İçeriği

Kurs bir tam gün sürecek şekilde yapılandırılmıştır. Kısa tanışma ve ısınmalarla başlayan kurs programı teorik sunumlardan çok interaktif ve uygulamalı sürdürülebilecek şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. PDÖ tanım ve ilkeleri, PDÖ uygulaması, örnek senaryo oturumu, PDÖ yönlendiricisinden beklenenler, senaryo yazımı ve senaryonun özellikleri, örnek senaryo yazımı kursta anlatılan konular ve uygulamalardır.  Örnek PDÖ senaryosu uygulaması ve senaryo yazımı ile teorik içerik pratiğe yansıtılmaya çalışılmaktadır. Kursiyerlerimizin kurs sonrasında öğrencilerle olan PDÖ oturumlarına gözlemci olarak katılması hızlı bir şekilde eğitim ortamına uyum ve desteklerini sağlayacaktır.

Kurs Katılımcılarından Beklentilerimiz

Bu kurs, katılımcılarının kurs sürecinde kazanacakları bilgi ve becerilerin kendi eğiticilik becerilerine ve fakülte eğitim ortamının gelişimine katkı sağlamaya yönelik olarak tasarlanmaya çalışılmıştır. Kurs katılımcılarından beklentilerimiz:

 • Kursa etkin olarak katılmak
 • Kursta konu edilen bilgi ve becerilerini eğitim ortamında hayata geçirerek tıp eğitiminin kalitesini artırmak için çalışmak
 • Kurs süresince ve sonrasında geribildirim vererek kurs içeriğinin gelişimine katkıda bulunmak
 • Kurs sonrasında öğrencilerle yapılacak olan PDÖ oturumuna gözlemci olarak katılmak.

Kurs Bilgileri

Kurs en az 8 en çok 13 – 15 katılımcı ile sınırlıdır

Kursa tam zamanlı katılım esastır aksi halde sertifika alınması mümkün değildir

Kurs programında belirtilen saatlere uyum gösterilmesi gerekir.

Kurs Günü: 19 Şubat 2022 ( Cumartesi )

Kurs başlama saati: 09:00

Kurs bitiş saati: 18:00

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Kursu
 • Eğitim Adı: Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Kursu
 • Sertifika : KTO Karatay Üniversitesi Onaylı Katılım Belgesi
 • Eğitim Başlangıç Tarihi : 12 Mart 2022 Cumartesi
 • Eğitim Süresi : 9 Saat
 • Eğitim Metodu : Örgün
 • Saatler : 09:00-18:00
 • Eğitim Yeri : KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Eğitim Salonu