Mesleki Yeterlilik Belgeni Al, Mesleğine Sahip Çık!

Mesleki Yeterlilik Belgeni Al, Mesleğine Sahip Çık!

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİ AL, MESLEĞİNE SAHİP ÇIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belgesini almayanlar artık çalışamayacak. Geç olmadan belgenizi alın, teşvikten yararlanın ve mesleğinize sahip çıkın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

BİREYLER İÇİN AVANTAJLARI

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İŞVERENLER İÇİN AVANTAJLARI

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. 

Sınav ve belgelendirme başvurunuz için iletişim bilgilerimizden KARSEM Personel Sınav ve Belgelendirme Birimimize ulaşabilirsiniz , daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

KONYA’NIN İLK AKREDİTE ÜNİVERSİTESİ

Konya’nın ilk akredite üniversitesi olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM), sınavlarda başarılı olan bireylere AB ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan iki dilde Mesleki Yeterlilik Belgesi vermektedir.

KARSEM, “Ulusal ve uluslararası standartlara bağlı, sürdürülebilir, bağımsız, tarafsız, adil, eşit ve güvenilir belgelendirme ve sınav hizmeti sunma” misyonuyla yola çıkmıştır. KARSEM’ in Vizyonu ise “Nitelikli iş gücüne katkı sağlayan, alanında uzman kadrosuyla güven veren, sektörün öncü kuruluşu olmak ve sürekli kılmaktır.”

2022 yılı sonuna kadar KARSEM yeni alanlarda faaliyet kapsamlarını genişletmeyi ve iş dünyasının nitelikli iş gücüne katkı sağlamayı hedeflemektedir. 


AB DOĞRUDAN HİBE-II PROROKOLÜ

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı-Galerici,

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu-Galerici,

Mesleklerinde sınavda başarılı olan adaylara başvuruda ödemiş oldukları sınav ücreti AB Hibe-II Fonundan iade edilecektir. Adaylar sadece belge masraf karşılığı olan 200 TL ödeyecektir.


KONYA TİCARET ODASI İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK

KARSEM, Konya Ticaret Odası ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında KTO üyeleri ve üyelerinin çalışanlarının Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Meslekler ve Avrupa Birliği Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Protokolü Kapsamındaki Mesleklerdeki sınav ücretleri AB Hibe-II Fonu ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Meslekler 

İnşaat Boyacısı

Ahşap Kalıpçı 

Betonarme Demircisi

Sıvacı

Isı Yalıtımcı

Duvarcı

Avrupa Birliği Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Protokolü Kapsamındaki Meslekler

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu


KONYA ÇİMENTO İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK

KARSEM, Konya Çimento Sanayi A.Ş. ile imzaladığı üretici firma protokolü kapsamında Konya Çimento nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacıyla, ürettiği ürünleri kullanan Duvarcı ve Sıvacı mesleğini icra eden ustaların mesleki yeterlilik belgelerini almaları için sponsor olmaktadır. Sınavlarda başarılı olan adayların sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fon’undan karşılanacaktır. Sınav başvuruları  KARSEM’ e yapılacaktır.