Makro Excel Sertifika Programı

İçerik

 • Excel’de Makrolara genel bakış
 • Excel Makroları hakkında genel bilgi
 • Excel’de Makro çeşitleri              
 • Excel Makrolarını kaydetmek
 • Göreceli Başvuruları Kullan Seçeneği ile Makro Kaydı:
 • Excel Makrolarını silmek
 • Excel Makrolarını çalıştırmak
 • Excel Makrolarını nesnelere bağlamak
 • Excel’de Makro seçeneklerini değiştirmek
 • Excel’de Makroları düzenlemek
 • Excel Makrolarında güvenlik
 • Visual Basic Application (VBA) penceresini tanımak
 • Araç çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod penceresi
 • Açıklama Satırları
 • Properties penceresi
 • Project explorer penceresi
 • Module, User Form, Class terimlerini tanımak
 • Prosedürleri tanımak
 • Sub tipi (Subtype) prosedürler nedir?
 • Yordam Çalıştırma
 • Function tipi (Function Type) prosedürler nedir?
 • Excel ile programlaya giriş
 • Hücre seçmek
 • Excel’de satır seçmek
 • Excel’de sütun seçmek
 • Excel’de hücre aralığı seçmek
 • Excel’de hücreleri biçimlendirmek
 • Excel’de hücreye değer atamak
 • Excel’de seçili hücreye değer atamak
 • Excel’de Kitaba yeni bir sayfa eklemek
 • Excel’de bir hücrede yer alan değeri MsgBox ile göstermek
 • Excel’de şarta bağlı MsgBox
 • Excel’de bir aralıkta yinelenen verileri kaldırmak
 • Operatörler
 • Excel aritmetiksek operatörler
 • Karşılaştırma operatörleri
 • Mantıksal operatörler
 • VBA programlama yapıları
 • Excel’de değişkenler ve değişken tipleri
  • Değişken Türleri
  • Option Explicit
  • Default Değerler
  • Değişkenleri isimlendirmek
  • Publıc, Prıvate, Statıc, Const Tipi Değişkenler
  • Diziler
  • Tek boyutlu ve iki boyutlu diziler (Arrays)
  • Sabitler               
 • Koşul yapıları
  • IF… THEN… ELSE yapıları
  • SELECT CASE… END SELECT yapıları
 • Döngü çeşitleri (Loop)
  • FOR… NEXT
  • Exit For
  • FOR EACH… NEXT
  • DO … LOOP
  • Exit Loop
  • GOTO deyimi
 • Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Oluşturmak- Fonksiyon tipi prosedürlere parametreler atamak
 • Hata denetimi
  • Hata kontrol deyimleri
  • On Error Goto 0:
  • On Error Resume Next:
  • Resume Ifadeleri:
  • Hata kodları ve açıklamalar
 • User Form ve özellikleri
  • Yeni User Form oluşturmak
  • Form özellikleri (Properties)
  • Label
  • TextBox
  • CommandButton
  • Properties
  • Form Özellikleri              
  • Açılır liste kutusu yapma
  • Liste kutusu yapma
  • MultiPage yapma
  • GrupBox ve OptionButton hazırlama
  • ToggleButton Kullanımı
  • SpinButton ve ScrollBar Kullanımı
  • Form olayları (Events)
  • Kontrol(Nesne) Olayları
  • Çalışma Kitabı olayları
  • Çalışma Sayfası olayları
  • Formlara kontroller eklemek
  • Çalışma Sayfası / Worksheet Kodları
 • MS Excel & MS Access ilişkisi
 • Active-X Data Objects (ADO) nedir?
 • ADO Obje Modeli (method'ları)
 • SQL sorgulama dili
 • MS Access üzerindeki verileri MS Excel'e aktarmak
Makro Excel Sertifika Programı
 • Eğitim Adı: Makro Excel Sertifika Programı