ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

 • Eğitim Konuları 
 • Kalite Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Kalite sistemlerinin gelişimi
 • Kalite sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO9001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması:
 • 1.Kapsam
 • 2.Atıf Yapılan Dokümanlar
 • 3.Terimler ve Tarifler
 • 4.Kuruluşun Bağlamı
 • 5.Liderlik
 • 6.Planlama
 • 7.Destek
 • 8.İşletim
 • 9.Performansın Değerlendirilmesi
 • 10.İyileştirme
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO9001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi
 • Eğitim Adı: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi
 • Sertifika : KTO Karatay Üniversitesi Onaylı Katılım Belgesi
 • Eğitim Başlangıç Tarihi : 16 Mayıs 2022
 • Eğitim Süresi : 16 Saat
 • Eğitim Metodu : Örgün
 • Saatler :
 • Eğitim Yeri : KTO Karatay Üniversitesi
 • Eğitimci : Esra NAVİR