İletişim Becerileri Eğitimi

EĞİTİM KONULARI:

- İletişimde Klişeler

- İletişim Tarzları

- İletişimde Buz Kırıcılar

- İletişimde İmalar ve İfadeler

- İletişim çözümlemeleri

- İletişim Engelleri

- İletişim Kazaları

- Benlik Saygısı

- Bağ Kurma

- Çocuklarla İletişim Kurma

- Bağlılık – Bağımlılık

- Öğrenilmiş Çaresizlik

- Kaygı

- Algı Yönetimi ve Manipülasyon

- Çatışma Yönetimi

- Adil Kavga / Adil Olmayan Kavga

- Yalan

EĞİTİM AMAÇLARI:

- Sorunlarla başa çıkma ve çözüm bulma

- Öfke kontrolü sağlama

- Empati kurma

- Olay ve olgulara eleştirel bakış açısı getirme

- Özgüven artışı sağlama

- Sözel ve bedensel ifade becerilerinin artırılması

- Kadın – Erkek ilişkilerinin dengelenmesi

- Anne – Baba – Çocuk ilişkilerinin dengelenmesi

- Farkındalık artışı

- Kişisel sınırların keşfi

EĞİTİM ARAÇLARI:

- Yaratıcı Drama

- Literatür Aktarımı

- Münazara

- Soru – Cevap

- Sınıf İçi Çalışmalar

- Ev Çalışmaları

İletişim Becerileri Eğitimi
  • Eğitim Adı: İletişim Becerileri Eğitimi
  • Eğitim Süresi : 24 Saat