IDECAD Betonarme Kursu

İdeCAD- Betonarme Temel Eğitimi

 

1.Programın çalıştırılması, ilk ekran, arayüz, menülerin tanıtılması, Toolbarlar ve ikonlar, pencereler, görünüş, perspektif ve aksonometrik perspektif pencereleri, görüntü işlemleri, plan ve ölçek ayarları, destek komutları,

2.Bir proje girişi için temel komut girişleri ve ayarları; Aks, Kolon, Kolon başlığı, Kiriş, Perdeler, Döşeme ve çeşitleri, Nervürlü döşemeler, Kaset döşemeler, Döşeme kenarı, Temel ve çeşitleri,

3.Kubbe, tonoz, merdiven, kazık temel, radye temel, havuz, istinat duvarı, kuyu temel ve ayarları ve uygulamaları.

 1. Analiz, Analiz öğeleri, Statik arayüz yardımcıları, Yapısal Ağaç Görünümü ile çalışmak, Statik Birim Ayarları, Statik materyaller, Statik kesit büyüklükleri ve tanımları, Analiz öncesi ayarlar, Analiz ayarları, alınması gerekli değerlerin ilgili yönetmelikler ile karşılaştırılması, TS 500, TS 498 ve Deprem Yönetmelik değerlerinin programa tanıtılması hakkında bilgi
 2. Genel betonarme parametreleri Donatı Seçimi, Geometri Kontrolü, Yük bilgilerinin tanımlanması, Yükleme durumları, Yaylar, Rijit bağlantılar, Sönüm Elemanları, Zaman Tanım Alanında Hesap (Time History),  Rijitlik ve Kütle Merkezleri
 3. Analiz+Betonarme, Döşeme Analizi, Temel Analizi, Kat kopyalama, Merdiven analizi sonuçların irdelenmesi
 4. Proje Kaydetme İşlemleri, kaydet, farklı isimle kaydet, SAP2000 programına data aktarmak, 3DS export DXF, DWG export, DWF export, VRML export, PDF Olarak Kaydetme, Eski versiyon olarak kaydetme.

8.Raporların elde edilmesi ve raporların incelenmesi, yeniden düzenleme gerekleri, yeniden analiz yapma, raporların kaydedilmesi, çıktılarının alınması,

9.Yazdırma/Çizdirme İşlemleri, Kalem kalınlıkları ve renk ayarları, Projeyi yazıcıya/çiziciye gönderme, ideCAD Wrep, Başka CAD programları ile veri alışverişi, Prn/Plt dosyası olarak yazdırma

 1. Betonarme, Döşeme Donatıları, Kiriş Donatıları, Nervür Donatıları, Kaset Donatıları, Kolon Donatıları, Perde Donatıları, Sürekli Temel Donatıları, Tekil Temel Donatıları, Bağ Kirişi Donatıları, Radye Döşemesi Donatıları
 2. Yapı performans analizlerinin yapılması ve yorumlanması, gerekli ayar ve düzenlemelerin verilmesi, güçlendirme ve bir binanın güçlendirilmesinde izlenecek yol ve proje verilerinin giriş yöntemleri ve uygulamaları
 3. Çizim, Çizim Özellikleri, Çizim optimizasyonu, Benzer katların kiriş açılımı, Temel Aplikasyon Planı, Kalıp Planı,  Kalıp/Temel Planı Kesiti, Kolon Aplikasyon Planı, Açılımlar ve Detaylar, Kiriş Açılımları, Nervür Açılımları, Kaset Açılımları, Perde Detayları, Kolon Düşey Açılımları, Kiriş Mesnet Detayları, Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesiti, Temel Kiriş Açılımları, Tekil Temel Detayları, Bağ Kirişi Açılımları
 4. 2B obje (ilkel obje) işlemleri ve uygulamaları, Detaylandırılmış Yapı Metrajı, Malzemelerin Tanımı, Birimler ve diğer genel programın özellikleri hakkında bilgiler
 5. Piyasa şartlarında hazırlanan proje örnekleri sunularak, öğrencilerden farklı projeler hazırlaması istenecek ve belediye onayına sunulacak bir proje teslimi istenecektir. 
IDECAD Betonarme Kursu
 • Eğitim Adı: IDECAD Betonarme Kursu
 • Eğitim Süresi : 24 Saat