Enneagram Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yunanca “dokuz nokta” anlamına gelen “Enneagram”, dokuz ayrı kişilik tipini ve bu tipler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayan ve dünyada gittikçe popülerleşen etkili bir öğretidir. Kökeni çok eskilere dayanan kadim bir öğretidir. Enneagram, kendini tanıma sürecinde dünyanın bilinen en etkili metotlarından biridir. Kişinin kendini tanıması kadar, kişinin kendini değiştirmesi ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmesi amacıyla geliştirilmiş bir kişilik analizi yöntemidir.

Enneagram, iş dünyasından, eğitime, politikadan iletişime, reklamcılıktan teolojiye, insan kaynaklarından senaryo yazımına, manevi çalışmalardan oyuncu seçimine, çocuk eğitiminden aile danışmanlığına ve psikoterapiye kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Liderlik eğitimlerinde, siyasi seçim çalışmalarında kullanılmaktadır. Kısacası “Enneagram” psikoloji, teoloji, mistisizm, sinema ve sanat, iletişim, kişisel gelişim vb. birçok alanda özel bir öneme sahiptir.

Temel Enneagram Eğitimi, katılımcıların kendilerini ve başkalarını tanımalarına ve anlamalarına dair bir farkındalık kazanılmasını amaçlar. Bu da insanla ilgili pek çok boyutu doğrudan olumlu etkileyen bir husustur. Kısaca bu eğitim, verimli ve anlamlı bir hayat yaşayabilme adına fıtrat ve mizaç zemininde oluşan kişilik tipleri hakkında bilgi sahibi olup, kazandığınız bu bilgiyi hayatınızın tüm alanlarında kullanabilmenizi hedefler.1.Modül:

Tüm Boyutları ile insan kimdir?

Enneagram kavramı ve tarihçesi

Eski kadim bir öğreti olan Enneagramın kökleri

Dünyada Enneagram kişilik analiz yöntemine yaklaşımlar?

 

2.Modül: 

Mizaç, Fıtrat ve Kişilik kavramları üzerine tahlil etme

Kişilik ne zaman yapılanmaya başlar?

İnsan kişiliğini nelerle beslemeli?

 

3.Modül:

Kuranda bize verilen  İnsan Modeli Ne demektir?

Kişiliğe zarar veren olumsuz etkenler nelerdir?

Gıda ve beslenmenin kişilik üzerine yansımaları

 

4.Modül:

9 kişilik Motifleri nelerdir?

Bu kişilik motifleri bilmek bize neleri kazandıracak?

Ve bu kişilik motiflerini tek tek aşama aşama ele almak?

 

5.Modül:

1.kişilik: Yenilikçi / Mükemmeliyetçi / Özellikleri

2.kişilik: Yardımsever / Verici   / Genel özellikleri

ü  Gelişim Seviyeleri

ü  Hayata bakışı

ü  Güçlü yönleri

ü   Gelişmesi gereken yönleri

ü  İletişim tarzları

ü  Bütünleşme ve Çözülme Yönleri

 

6.Modül:

3.kişilik: Başarı / performans odaklı / Her yönüyle özellikleri

4.kişilik: Bireysel / özgün.   Genel özellikleri

ü  Gelişim Seviyeleri

ü  Hayata bakışı

ü  Güçlü yönleri

ü  Gelişmesi gereken yönleri

ü   İletişim tarzları

ü  Bütünleşme ve Çözülme Yönleri

 

7.Modül:

5.kişilik: Araştırmacı / gözlemci

6.kişilik: Sadık / şüpheci. / Genel özellikleri

ü  Gelişim Seviyeleri

ü  Hayata bakışı

ü  Güçlü yönleri  

ü  Gelişmesi gereken yönleri

ü  İletişim tarzları

ü Bütünleşme ve Çözülme Yönleri

 

8.Modül:

7.kişilik: Meraklı / maceracı

8.kişilik: Maydan Okuyan / Koruyucu  Genel özellikleri

ü  Gelişim Seviyeleri

ü  Hayata bakışı

ü  Güçlü yönleri

ü  Gelişmesi gereken yönleri

ü  İletişim tarzları    

ü  Bütünleşme ve Çözülme Yönleri

 


 

 

9.Modül:

9.Kişilik: Barışcıl / Arabulucu, uzlaşmacı – Genel özellikleriyle

ü  Gelişim Seviyeleri

ü  Hayata bakışı

ü  Güçlü yönleri

ü  Gelişmesi gereken yönleri

ü  İletişim tarzları   

ü  Bütünleşme ve Çözülme Yönleri

 

10.Modül:

ü  Bu kişiliklere sahip yetişkinler gelecek hayatlarında hangi alanlarda olumlu yanımaları göreceklerdir.

ü 9 Mizaç Modelinde, herbir kişinin dört farklı” mizaç yapısıyla ilişkisi

ü Kişilik  Modellerinin kendilerine uygun meslekleri

 

11. Modül:

ü  Genel değerlendirme

ü  Sınav ve test ile sonuçlandırma

Enneagram Eğitimi
  • Eğitim Adı: Enneagram Eğitimi
  • Sertifika : KTO Karatay Üniversitesi Onaylı Katılım Belgesi
  • Eğitim Başlangıç Tarihi : 9 Mayıs 2022
  • Eğitim Süresi : 22 Saat
  • Eğitim Metodu : Örgün Eğitim (Yüzyüze)
  • Saatler : null
  • Eğitim Yeri : KTO Karatay Üniversitesi
  • Eğitimci : Saliha MARANGOZ