Davranışsal ve Sosyal Bilimlerde Deneysel Tasarım Eğitimi

Eğitimin bu zaman diliminde, deneysel tasarımın temelleri tartışılacaktır. Nedensellik çıkarımını deneysel tasarımın hangi nitelikler doğrultusunda sağladığı kavranacaktır. Bu amaca yönelik olarak; rassal atama, deneysel kontrol ve deneysel tasarımda geçerlilik kavramları detaylıca irdelenecektir. 


Ayrıca bu süreçte deneysel tasarımın türleri de konuşulacaktır. Denekler arası deneysel tasarım (between-subjects experimental design) ve denekler içi deneysel tasarım (within-subjects experimental design) detaylı şekilde resmedilecektir. 


Son olarak, deneysel tasarımda nedensellik çıkarımlarına yönelik tehditler üzerinde durulacak ve bu tehditlere yönelik alınabilecek tedbirler resmedilecektir. Ayrıca örnek bir deneysel tasarım üzerinden deneysel tasarım süreci baştan sona irdelenecektir.

Davranışsal ve Sosyal Bilimlerde Deneysel Tasarım Eğitimi
  • Eğitim Adı: Davranışsal ve Sosyal Bilimlerde Deneysel Tasarım Eğitimi
  • Eğitim Süresi : 8
  • Sertifika : KTO Karatay Üniversitesi Onaylı Sertifika
  • Eğitim Başlangıç Tarihi : 11 Haziran 2022 Cumartesi
  • Eğitim Metodu : Örgün Eğitim (Yüz yüze)
  • Saatler : 10:00-18:00
  • Eğitim Yeri : KTO Karatay Üniversitesi
  • Eğitimci : Doç. Dr. Volkan DOĞAN