Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı


Adli Bilişim Uzmanlığı Nedir?

Adli bilişim uzmanlığı, dijital verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması yoluyla adli olaylar ve davalarla ilgili delil ve kanıt sağlamak için bilgisayar ve diğer dijital cihazlarla ilgili teknik becerileri kullanan bir uzmanlık dalıdır. Adli bilişim uzmanları, siber suçlar, intihara yönelik davranışlar, siber zorbalık, dolandırıcılık, fikri mülkiyet hırsızlığı, casusluk ve diğer yasadışı dijital faaliyetlerin tespiti ve soruşturulması gibi birçok farklı olayda adli araştırma yapabilirler.

Adli bilişim uzmanları, dijital cihazlar üzerinde iz bırakan verileri toplayarak, bu verileri analiz ederek ve sonuçları yorumlayarak adli kurumlara raporlar sunarlar. Bu raporlar, adli kurumların suçun işlendiği yere dair kanıtların toplanması ve yasal adımların atılması için kullanılabilecek nitelikte olabilir.

Adli bilişim uzmanları, polis departmanları, avukatlar, özel şirketler, hükümet kurumları ve diğer adli kurumlar için çalışabilirler. Bu uzmanlar, hem suçun işlendiği yere fiziksel olarak giderek hem de uzaktan erişim kullanarak dijital verileri toplayabilirler. Ayrıca, dijital verilerin mahremiyeti ve bütünlüğüne dikkat ederek çalışmalarını yürütmek zorundadırlar.

Adli Bilişim Uzmanlığı Kursu

Adli bilişim uzmanlığı kursumuz, dijital verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması yoluyla adli olaylar ve davalarla ilgili delil ve kanıt sağlamak için gerekli teknik bilgi ve becerileri öğretir. Bu kurslar, bilişim teknolojisi alanında ileri düzey bilgi ve deneyime sahip olan kişilerin, adli bilişim uzmanı olarak çalışmak için gerekli olan bilgi, beceri ve sertifikaları elde etmelerine yardımcı olur.

 

Adli bilişim uzmanlığı kursları, adli bilişim uzmanlarının, dijital delilleri doğru bir şekilde toplamalarını, işlemelerini, analiz etmelerini ve yorumlamalarını sağlamak için teknik bilgi, araçlar ve teknolojiler hakkında eğitimler sunarlar. Kurslar aynı zamanda adli araştırma yöntemleri, dijital delillerin mahremiyeti ve bütünlüğü, yasal prosedürler ve mahkeme süreçleri hakkında da bilgi verirler.

 

Adli bilişim uzmanlığı kursları, polis departmanları, avukatlar, özel şirketler, hükümet kurumları ve diğer adli kurumlar için çalışan kişilerin, adli bilişim uzmanı olarak kariyerlerinde ilerlemelerini ve işlerinde daha etkili bir şekilde hizmet vermelerini sağlayabilirler. Ayrıca, adli bilişim uzmanlığı kursları, siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanlarında çalışan kişilere, dijital delillerin doğru bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi için gerekli olan teknik bilgi ve becerileri de öğretebilirler..

 

Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

Adli bilişim uzmanlığı eğitimine kendini bu alanda geliştirmek isteyen, temel bilgisayar becerisine sahip olan herkes katılabilir. Genellikle Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimine;

 

ü  Hukukçular,

ü  Polisler,

ü  Jandarmalar,

ü  Mühendisler (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Yazılım)

ü  Bilirkişiler

ü  Bilgisayar teknikeri ve teknisyenleri katılım sağlar.

Eğitim Sonunda Neler Öğreneceksiniz?

Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimi tamamladığınızda ses, görüntü ve disk inceleme işlemlerini teknik olarak yapabilirsiniz.

Adli makamlarca kabul edilebilecek soruşturma dosyalarını hazırlayabilirsiniz.

Microsoft Windows ve Unix / Linux dosya sistemlerinin özellikleri ve dosya kurtarma süreçlerini bilirsiniz.

Sistem görüntüsünü (imaj) almak, korumak ve analiz etmek için uygun adli bilişim araçlarını belirleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Adli bilişim soruşturması için dosyalar hazırlayabilirsiniz.

Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifikası

Eğitim sonunda yapılacak online sınav sonucunda 65 puan ve üzeri başarı notu  alan kursiyerlerimiz üniversite onaylı ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen adli bilişim uzmanlığı  sertifikasına sahip olacaktır.Adli Bilişim Nedir? Adli Bilişimin Temel Kavramları

Adli Bilişimin Hukuki Dayanakları ve Güncel Mevzuat

Adli Bilişim Yazılım ve Donanımları

Bilgi Sistemleri

Yazılım

Bilişim Sistemlerinin Veri Kayıt Ortamları

Ağ ve Dağıtık Sistemler

Derleyiciler ve İşletim Sistemleri

Veri Tabanı / Veri Merkezi

İnternet ve Multimedya

İnceleme İşlemleri Esnasında ve Sonraki İşlemler

Hash Algoritmaları ve Önemi

Adli Kopya Oluşturma ve Kullanılan Yazılım/Donanımlar

Yazmaya Karşı Koruma Cihazlarının Önemi ve Kullanımı

Elektronik Delil ve Delil Toplama

Adli Görüntü İncelenmesi

Adli Ses İncelenmesi

Seslerin Metine Dönüştürülmesi

Zararlı Yazılımlar

Adli Bilişim Açısından KVKK 

Yeterli talep oluştukça eğitim tarihi ayrıca ön kayıt yapan adaylara bildirilecektir.

Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı
  • Eğitim Adı: Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı
  • Eğitim Süresi : 24 Ders Saati
  • Sertifika : KTO Karatay Üniversitesi Onaylı Sertifika
  • Eğitim Başlangıç Tarihi : 05 Ağustos 2024
  • Eğitim Metodu : Uzaktan Eğitim
  • Saatler : 19:00-22:00
  • Eğitim Yeri : Zoom Platformu